Fumigasyon, Böcekleri (tüm dönemlerinde) ve diğer zararlı etmenleri (nematod, mantar, bakteri gibi) öldürmek amacı ile kapalı bir ortamda, belirli bir ısıda ve miktarda gaz halinde kimyasal bir madde (fumigant) vermek ve belirli bir süre gazı bu ortamda tutma işlemidir. Fumigasyon’da lider firma olan Naturapest sizlere fumigasyon ile ilgili tüm hizmetleri hakkıyla sunmaktadır. Naturapest’in fumigasyon hizmeti kapsamında vermiş olduğu hizmetler; Konteyner, Palet, Gıda, İhracatta, Ev gibi hizmetler bunların bazılarıdır. Fumigasyon firmaları arasında en kapsamlı ve en garanti iş yapan firma olduğunu Sertifikalı Fumigasyon hizmeti sağlamasından da anlayabilirsiniz.

Gemi fumigasyon konusunda uzman olarak sizlere bir fumigasyon şirketinin sunacağı en iyi hizmetleri vermeye çalışıyoruz.

Fumigasyon her türlü bitkisel ve hayvansal kaynaklı ürünler ile diğer materyalleri zararlı etmenlerden arındırarak bu etmenlerin tahribatını ve ürün kaybını önlemek ve sağlıklı bir ürün sağlamak için uygulanmaktadır. En iyi ilaçlama, böcek ilaçlama, dezenfeksiyon, fumigasyon ve haşere ilaçlama hizmetleri için Naturapest’ten profesyonel destek alabilirsiniz.

Fumigasyon’un Önemi

•Bulaşık ürüne direkt uygulanabilir.
•Üründe uç noktalara kadar nüfuz eder.
•Gıda maddelerindeki kalıntı ve koku oranı, tolerans sınırı içindedir.
•Kısa sürede büyük miktardaki ürünlere uygulanabilir.
•Zararlı etmenlerin tüm biyolojik dönemlerinde etkilidir.

Fumigasyon Çeşitleri

•Çadır Altı Fumigasyonu: Ürün yığın olarak bir yere toplanarak örtü altında yapılan fumigasyondur.
•Konteyner Fumigasyonu: Konteyner içine direkt uygulanan fumigasyondur.
•Gemi Ambarı Fumigasyonu: Gemi ambarındaki yığın olarak bulunan ürünün sızdırmazlığı sağlanarak uygulanan fumigasyondur.
•Silo Fumigasyonu: Gerek buğday ve tahıl gerekse makarna silolarında direkt uygulanan fumigasyondur.
•Değirmen Fumigasyonu: Değirmenlerin sızdırmazlığı sağlanarak direk uygulanan fumigasyondur.
•Bina Fumigasyonu: Tüm bina çadır altına alınarak sızdırmazlığı sağlanıp içeri uygulanan fumigasyondur.
•Ahşap Palet ve Kutu Fumigasyonu: Gerek konteyner içinde gerekse çadır altı olarak uygulanan fumigasyondur.
•Tarihi Eser ve Müze Fumigasyonu: Her bir eser ayrı ayrı çadır altına alınarak uygulanan fumigasyondur.

Fumigasyonda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

•Fumigantlar ölümcül olup fumigasyon işlemi çok tehlikelidir.
•Fumigasyon işlemi operatör belgesi olan en az 1 kişi tarafından uygulanmalıdır.
•Fumigasyon işlemi yapılacak yerin sızdırmazlığı çok iyi bir şekilde sağlanıp hava akışı olmamalıdır.
•Fumigasyon işlemi bitmeden uygulama alanı kullanıma açılmamalı.
•Fumigasyon işleminin sonlandırılması fumigasyon operatörleri tarafından yapılmalıdır.

×